Algemene voorwaarden Bed & Breakfast Bij het Veen

Met het aangaan van een gemaakte reservering gaan deze algemene voorwaarden van kracht.


Inhoudsopgave

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 2 – Bed & Breakfast Bij het Veen
Artikel 3 – Prijsbepalingen
Artikel 4 – Reservering en betaling
Artikel 5 – Annuleringsvoorwaarden
Artikel 6 – Klachten
Artikel 7 – Aansprakelijkheid
Artikel 8 – Veiligheid
Artikel 9 – Slotbepaling


Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Accommodatie Adres:

Bed & Breakfast Bij het Veen
Zuidersloot 90A
7765AK Weiteveen

Postadres:

Bed & Breakfast Bij het Veen
Dordseweg 75
7765AB Weiteveen

Kvk-nummer: 90421051
BTW-identificatienummer: NL865309383B01
Telefoonnummer: +31 617883519
E-mailadres: info@bijhetveen.nl

www.bijhetveen.nl
www.huisjebijhetveen.nl
https://airbnb.com/h/bijhetveen

Artikel 2 – Bed & Breakfast Bij het Veen

 1. Bed & Breakfast bij het Veen is beschreven op de websites: bijhetveen.nl, huisjebijhetveen.nl en https://airbnb.com/h/bijhetveen, Natuurhuisje.nl, booking.com Deze websites zijn met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie bij Bed & Breakfast bij het Veen ten tijde van het bezoek door de gast. Er kan door de gast geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
 2. De accommodatie is geschikt voor twee personen.
 3. Huisdieren zijn niet welkom. Mocht er tijdens en/of na het verhuren van de accommodatie duidelijk worden dat er huisdieren aanwezig zijn/geweest dan geeft u ons het recht om u per direct uit de accommodatie te zetten en de extra schoonmaakkosten bij u in rekening te brengen. Deze schoonmaak zal door een bedrijf uitgevoerd moeten worden wegens hygiënische redenen. Het vroegtijdig vertrek geeft geen recht op compensatie.
 4. Op de dag van aankomst is de accommodatie vanaf 15.00 uur beschikbaar.
 5. De afgesproken aankomsttijden zijn richttijden, het inchecken is standaard contactloos.
 6. Indien gewenst is het in overleg mogelijk dat ten minste één van de eigenaren lijfelijk aanwezig is tijdens het inchecken. Als de gast hiervan gebruik wilt maken dient deze dit vroegtijdig kenbaar te maken, of te vermelden in het opmerkingenveld tijdens de reserveringsaanvraag.
 7. Afwijkende aankomst en vertrektijden zijn alleen mogelijk in overleg.
 8. Op de dag van vertrek dient de gast de accommodatie vóór 10.00 uur te verlaten, tenzij anders overeengekomen.
 9. Het ontbijt is niet standaard inbegrepen maar wel bij te boeken tijdens het reserveren van de accommodatie. Hier geldt wel een meerprijs voor. Broodjes dienen zelf te worden afgebakken in de aanwezige oven (gebruikers handleiding aanwezig). Bij een verblijf van langer dan drie nachten wordt het ontbijt tussentijds aangevuld.
 10. Heeft de gast speciale wensen voor het ontbijt, glutenvrij, zoutarm, vegetarisch et cetera, dan moeten deze worden aangegeven op het formulier wat per mail wordt verzonden voor de ontbijtwensen.
 11. De accommodatie van Bed & Breakfast Bij het Veen heeft een eigen badkamer met douche, vaste wastafel met warm & koud stromend water, toilet en is inclusief gebruik van, douchgel, shampoo en linnengoed. Tevens zijn er badjassen aanwezig.
 12. De auto kan worden geparkeerd op het eigen terrein, parkeren geschiedt geheel op eigen risico.
 13. Elektrische fietsen kan de gast huren, deze optie wordt gepresenteerd tijdens de reserveringsaanvraag.
 14. De accommodatie heeft een binnenplaats, deze is exclusief door de gast te gebruiken
 15. De privéruimtes morgen niet worden betreden door de gast.
 16. Geluidsoverlast, met name tussen 22:00 en 08:00 is niet toegestaan.
 17. Roken is in de gehele accommodatie niet toegestaan. Mocht na het verblijf blijken dat er toch is gerookt, dan worden alle onkosten verhaald op de huurder, deze kosten zullen worden verhoogd met een boete van €500,-.
 18. Tijdens het verblijf kunt u gebruik maken van de kamado bbq. Het is de verantwoordelijkheid van de gast om de kamado bij aankomst te checken op schade. Indien er na het verblijf schade wordt geconcludeerd dan zullen de reparatie kosten gefactureerd worden richting de gast. Bij schade bij aankomst kunt u contact met ons opnemen via whatsapp of mail

Artikel 3 – Prijsbepalingen

 1. De prijzen van de accommodatie zijn beschreven op één van de websites bijhetveen.nl, huisjebijhetveen.nl, https://airbnb.com/h/bijhetveen, Bedandbreakfast.nl, natuurhuisje.nl, booking.com
 2. Prijzen per nacht zijn inclusief gebruik van handdoeken en beddengoed, water en elektriciteit. Koffie/thee, suiker, melk, shampoo/conditioner en douchegel is ook inbegrepen.
 3. Dranken uit de minibar dient de gast wél af te rekenen, dit kan via de aanwezige QR-code of in overleg contant. De kosten van de eindschoonmaak, toeristenbelasting en eventuele arrangementen komen bij de prijs per nacht op. Dit wordt duidelijk vermeld tijdens de reserveringsaanvraag.
 4. De prijzen zijn exclusief kosten van een annulering- en/of reisverzekering en/of andere kosten.
 5. Prijzen van Bed & Breakfast Bij het Veen zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
 6. Alle vermeldingen op onze websites worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Bed & Breakfast Bij het Veen is niet aan kennelijke fouten op haar websites gebonden.

Artikel 4 – Reservering en betaling

 1. Reserveren geschiedt via bijhetveen.nl, huisjebijhetveen.nl, https://airbnb.com/h/bijhetveen, Bedandbreakfast.nl, natuurhuisje.nl, booking.com
 2. Alle gasten dienen een vaste woon- of verblijfsplaats te hebben en moeten minimaal 18 jaar of ouder zijn tijdens het verblijf, uitzonderingen gemaakt voor kinderen van 0 tot 3 jaar.
 3. Na een gemaakte reserveringsaanvraag ontvangt de gast van ons zo spoedig mogelijk bericht met daarin de betreffende gegevens en of de accommodatie nog beschikbaar is. Mocht de accommodatie niet beschikbaar zijn op de gewenste datum dan krijgt de gast de mogelijkheid een andere datum te kiezen of storten wij de gast het volledige betaalde bedrag terug.
 4. Het volledige bedrag van de boeking dient vooraf betaald te worden via de aanwezige betaalmethodes. Deze worden direct tijdens de boeking getoond.

Artikel 5 – Annuleringsvoorwaarden

 1. Wanneer een definitieve reservering voor de Bed & Breakfast Bij het Veen (www.bijhetveen.nl) is gemaakt en bevestigd, geldt voor annulering van die reservering het navolgende:
  • Bij annulering meer dan 14 dagen van te voren is annuleren kosteloos.
  • Bij annulering van 14 dagen tot 10 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 25%.
  • Bij annulering van 9 dagen tot 6 dagen voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 50%.
  • Bij annulering van 5 dagen of minder voor de aankomstdatum bedragen de annuleringskosten 100 %.
 2. Om eventueel in aanmerking te komen voor teruggave van het betaalde bedrag dient de gast de annulering zo spoedig mogelijk per e-mail aan ten minste één van de eigenaren door te geven.
 3. Na overleg zal het afgesproken bedrag zo spoedig mogelijk aan de gast worden teruggeboekt middels dezelfde methode als de betaling, doch uiterlijk binnen 14 dagen.
 4. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats, annuleringskosten is de gast ook verschuldigd als deze niet komt opdagen. (No Show)
 5. Bed & Breakfast Bij het Veen kan de reserveringsovereenkomst slechts opzeggen in de volgende gevallen:
  • Overmacht
  • Natuurramp
  • Buitengewone weersomstandigheden
  • Brand
  • Overlijden van (één van de) eigenaren of familie
  • Ziekenhuisopname
  • Onaangekondigde verkoop
  • Defecten aan (gebouw) accommodatie
 6. In één van deze gevallen zal ten minste één van de eigenaren de gast zo spoedig mogelijk een alternatief aanbod doen toekomen.
 7. Indien niet mogelijk, of bij geen acceptatie van de gast zal restitutie van het volledige bedrag plaatsvinden.
 8. Enige andere schade ten gevolge van de opzegging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

Artikel 6 – Klachten

 1. De eigenaren proberen het verblijf van de gast zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, ondanks de goede zorgen is het mogelijk dat de gast een klacht of opmerking heeft. Om deze naar behoren te kunnen oplossen moet de gast deze klacht of opmerking zo spoedig mogelijk per mail kenbaar maken. Dit dient te worden gedaan tijdens de duur van het verblijf, klachten die achteraf worden gemeld kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Bed & Breakfast Bij het Veen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge van het verblijf in de betreffende accommodatie geleden schade, de gast vrijwaart Bed & Breakfast Bij het Veen tegen aanspraken dienaangaande.
 2. Bed & Breakfast Bij het Veen is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom, WIFI, watervoorzieningen en technische installaties als ook niet of ontijdig aangekondigde bouw en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van Bed & Breakfast Bij het Veen.
 3. Door Bed & Breakfast Bij het Veen wordt geen aansprakelijkheid aanvaardt voor verlies, diefstal, schade of ongevallen, veroorzaakt aan personen en/of goederen tijdens of ten gevolge van het verblijf in de betreffende accommodatie van Bed and Breakfast Bij het Veen.
 4. De hoofdgast genoemd in de reserveringsbevestiging is verantwoordelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de betreffende accommodatie.
 5. Er dient zorgvuldig met de spullen in de accommodatie te worden omgegaan, de accommodatie dient dan ook netjes en fatsoenlijk te worden achtergelaten.
 6. Breuk of beschadiging dient dan ook door de gast direct aan ten minste één van de eigenaren te worden gemeld.
 7. Eventuele reparatie- en/of vervangingskosten dienen door de gast aan ons te worden voldaan.
 8. Mocht achteraf na het uitchecken toch blijken dat er spullen kapot zijn achtergelaten en dit is niet aan ten minste één van de eigenaren gemeld, dan volgt alsnog de rekening voor de gemaakte reparatie- en/of vervangingskosten.
 9. In het geval van geschillen zijn alle (juridische) kosten voor de rekening van de gast.
 10. De beheerder kan de gast bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot de accommodatie ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.

Artikel 8 – Veiligheid

 1. In verband met uw eigen veiligheid en dat van de omgeving is het verboden om binnen in de accommodatie te roken of open vuur te gebruiken.
 2. Roken is alleen toegestaan in de tuin rondom de accommodatie. Rokersresten dienen zorgvuldig te worden opgeruimd. Indien er toch is gerookt in de accommodatie dan worden de kosten voor het reinigingsbedrijf in rekening gebracht bij de gast.
 3. Rookmelders en een brandblusser is aanwezig in de accommodatie, de brandblusser wordt jaarlijks op functioneren gecheckt.
 4. Het misbruik van brand/blusmiddelen dan wel het onklaar maken van de rookmelder is niet toegestaan.
 5. Andere voorzieningen op het erf dienen met zorg en overeenkomstig de bestemming te worden gebruikt door de gasten.
 6. Het is niet toegestaan eventuele dieren op het erf zonder overleg te voeren, inclusief onze eigen hond en kat.
 7. De veiligheid van eventueel een klein kind dient door de ouders of begeleiders gewaarborgd te zijn.

Artikel 9 – Slotbepaling

 1. Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
 3. Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
 4. Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.